Ez-Cad2: Wstępne ustawienie przystawki obrotowej

W celu wstępnego ustawienia obrotówki do maszyny Em-Smart Basic 1R oraz Basic 2R należy najpierw podłączyć urządzenie do maszyny, następnie kablem USB połączyć maszynę z komputerem i uruchomić maszynę oraz zainstalowany program Ez-Cad2. Instrukcje instalacji znajdziesz tutaj Po włączeniu oprogramowania należy stworzyć tekst bądź zaczytać wybraną grafikę     Następnie przechodzimy do wypełnienia, w tym…

CYZTAJ WICEJ

Ustawienia ciemnego koloru grawerowania na Em-Smart Basic 2/2R 25W

Ustawiając czarny kolor na Em-Smart Basic 2/2R 25W należy zaimportować plik wektorowy (SVG) do oprogramowania EzCad. Ustawiamy nasz plik w wybranym przez nas miejscu na polu roboczym oprogramowania a następnie przechodzimy do ustawień wypełnienia. Po ustawieniu wypełnienia ustawiamy parametry znakowania.Następnie klikamy “Znakuj (F2)”. Pamiętaj o wcześniejszym ustawieniu wysokości maszyny do elementu ułożonego na stole roboczym…

CYZTAJ WICEJ

Konfiguracja zbieżności plamki czerwonej z wiązką graweru

Program Ez-Cad umożliwia dopasowanie zbieżności punktu czerwonego, który wskazije położenie graweru z rzeczywistym miejscem wypalanym przez laser. Oryginalnie wiązka czerwona jest ustawiana z dokładnością <1mm. Lecz w razie potrzeby dodatkowe dopasowanie wiązki jest możliwe. Dopasowanie wiązki możliwe jest po wejściu u dołu ekranu w “parametry (F3)” Następnie w zakładkę “inne” → “wskaźnik czerwonego światła” Po…

CYZTAJ WICEJ

Testy kolorów Em-Smart MOPA

W laserze Em-Smart MOPA możliwe jest ustawienie parametrów w taki sposób by uzyskać odpowiednie rozbarwienie materiału. Najlepszym materiałem do tego typu graweru jest aluminium, lecz na innych tworzywach również efekt może być podobny. Poniżej przedstawione zostały ustawienia przykładowych kolorów/rozbarwień znakowania.   UWAGA! Pamiętaj o wcześniejszym ustawieniu wysokości maszyny do elementu ułożonego na stole roboczym (zbieg…

CYZTAJ WICEJ

Ustawienia ciemnego koloru grawerowania na Em-Smart MOPA

Ustawiając czarny kolor na Em-Smart Mopa należy zaimportować plik wektorowy (SVG) do oprogramowania EzCad. Ustawiamy nasz plik w wybranym przez nas miejscu na polu roboczym oprogramowania a następnie przechodzimy do ustawień wypełnienia. Po ustawieniu wypełnienia ustawiamy parametry znakowania.Następnie klikamy “Znakuj (F2)”. Pamiętaj o wcześniejszym ustawieniu wysokości maszyny do elementu ułożonego na stole roboczym (zbieg czerwonych…

CYZTAJ WICEJ

Ez-Cad Lite: Wstępne ustawienie przystawki obrotowej

W celu wstępnego ustawienia obrotówki do maszyny Em-Smart Basic 1R oraz Basic 2R należy najpierw podłączyć urządzenie do maszyny, następnie kablem USB połączyć maszynę z komputerem i uruchomić maszynę oraz zainstalowany program EzCad Lite. Instrukcje instalacji znajdziesz tutaj Po włączeniu oprogramowania należy stworzyć tekst bądź zaczytać wybraną grafikę     Następnie przechodzimy do wypełnienia, w…

CYZTAJ WICEJ

Wykorzystanie EM-Smart BASIC i BASIC2 w przemyśle

Jeżeli pojawi się problem podłączenia urządzenia laserowego EM-Smart Basic oraz Basic 2 i sprzęgnięcia go z linią produkcyjną, istnieje możliwość wykorzystania standardowego portu PS/2. Urządzenie wykorzystuje ten port do komunikacji z przyciskiem nożnym, jednak pozwala to również na komunikację z innymi elemnetami infrastruktury i sterowanie urządzeniem.  Gniazdo to pozwoli na wyzwolenie wiązki bez ingerencji człowieka…

CYZTAJ WICEJ

Maszyna nie graweruje

Po pierwsze proszę sprawdzić czy z soczewki została zdjęta osłona, następnie proszę sprawdzić wysokość (focus) czy nie został zwiększony. Jeśli problem nadal występuje spróbujmy zmienić ustawienia parametrów w programie (wolniejszy przebieg, większa moc oraz większa częstotliwość.) Gdyby problem nadal występował skontaktuj się z dostawcą. Pamiętaj, że niektóre tworzywa nie nadają się do grawerowania i nie…

CYZTAJ WICEJ

Grawer nie ma swojej ostrości

W przypadku braku ostrości należy po pierwsze zwiększyć parametry ustawione w programie a następnie delikatnie zmienić focus (wysokość) ramienia w jednym bądź drugim kierunku. Czynność zmiany focusa możemy realizować podczas procesu grawerowania. Jeśli wygrawerowana grafika jest niewyraźna w oknie “Wypełnienie” należy zaznaczyć opcje “Zaznacz kontur” a następnie kliknąć nadpisz. Po zaznaczeniu opcji maszyna na końcu…

CYZTAJ WICEJ

Ustawianie powtarzalności grawerowania

By ustawić cykliczność grawerów w programie należy zaznaczyć „Tryb ciągły” umieszczony u dołu programu przy kontrolce „Ready”. Teraz w momencie kliknięcia klawisza “Znakuj (F2)” po zakończeniu aktualnego znakowania pojawi się na ekranie komputera informacja, należy wtedy podmienić nasz obiekt na maszynie a następnie na komputerze kliknąć Enter na klawiaturze w celu wznowienia graweru na materiale.…

CYZTAJ WICEJ

Nie można zmienić rodzaju grawerowania

By zmienić ustawienia wypełnienia należy najpierw zaznaczyć obiekt na polu roboczym, który chcemy edytować następnie wprowadzić zmiany w oknie “Wypełnienie” umieszczone z lewej strony ekranu. W wymienionym oknie możemy m.in dodać/usunąć dodawanie konturu, zmienić typ wypełnienia czy odległość między siatką wypełnienia. Po wprowadzonych zmianach należy kliknąć na przycisk “Nadpisz” mieszczący się pod polem do edycji…

CYZTAJ WICEJ

W programie świeci się kontrolna “Ready”

W przypadku całkowitym braku ikonki prawdopodobnie program uruchomił się w trybie demo. Należy ponownie włączyć program po uprzednim włączeniu maszyny. Gdy kontrolka widnieje i świeci na czerwono należy sprawdzić czy poprawnie dodaliśmy plik z numerem seryjnym do maszyny. W kolejnym kroku proszę poruszać ramieniem maszyny za pomocą pokrętła umieszczonego na jej tyle. Jeśli problem nadal…

CYZTAJ WICEJ

Gdzie można pobrać oprogramowanie?

Oprogramowanie jest dołączane na pamięci USB dostarczanej wraz z maszyną. Oprogramowanie zapisanie jest w menażerze archiwów, który należy wypakować a następnie zainstalować na komputerze. W przypadku braku oprogramowania na pamięci skontaktuj się z dostawcą.

CYZTAJ WICEJ

Tworzenie i edycja pola tekstowego

W celu stworzenia pola tekstowego należy kliknąć na ikonkę tekstu mieszczącą się w pasku narzędzi a następnie kliknąć na pole robocze. Jako domyślny pojawi się napis “TEXT” jako kontur bez wypełnienia, w celu jego edycji należy kliknąć na niego a następnie przejść na zakładkę “Tekst” po lewej stronie ekranu. W polach zakładki możemy wprowadzić swój…

CYZTAJ WICEJ

Nie świeci się niebieska dioda na ramieniu lasera

W pierwszej kolejności przy włączonej maszynie należy poruszać pokrętem do ustawienia wysokości ramieniem w górę i w dół. W przypadku występowania dalszego problemu należy sprawdzić połączenie maszyny z komputerem oraz czy plik z dedykowanym numerem jest poprawnie wgrany do programu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy w programie EzCad świeci się kontrolka “Ready” w kolorze zielonym.…

CYZTAJ WICEJ

Problem z rozpakowaniem plików z pamięci USB

By rozpakować pliki z pamięci należy użyć popularnych menadżerów archiwów jak Winrar czy 7zip. Po pobraniu i zainstalowaniu menadżera archiwów należy najechać na skompresowany plik Em-Smart a następnie kliknąć prawy przycisk myszy i wybrać “Wypakuj tutaj” bądź “Wypakuj do Em-Smart” Linki do pobrania: WinRar 7Zip

CYZTAJ WICEJ

Wypełnienie obiektu jest niepełne

Gdy nasza grafika w momencie wypełnienia oraz po wygrawerowaniu jest niepełna prawdopodobnie zostały zmienione ustawienia wypełnienia siatki. W celu zmiany ustawień należy zaznaczyć obiekt i  przejść do okna “Wypełnienie”. W oknie należy odszukać ustawień o nazwie “odstęp między” (drugie okienko z miejscem do wpisywania) a następnie zmienić parametry wypełnienia siatki. Rekomendowane ustawienie siatki wypełnienia to…

CYZTAJ WICEJ

Czy laser będzie grawerował na drewnie lub okleinie?

Laser EM-Smart jest dedykowany do znakowania na metalach, jednak również na tworzywach będziesz w stanie grawerować. Inne materiały, takie jak skóra, drewno oznakujesz delikatnie, jednak może się to okazać nie wystarczające dla Twoich potrzeb. Zawsze możesz nas poprosić o pomoc i wykonanie testu na Twoim materiale, żeby rozwiać wątpliwości, czy laser EM-Smart będzie dla Ciebie…

CYZTAJ WICEJ