Konfiguracja zbieżności plamki czerwonej z wiązką graweru

Program Ez-Cad umożliwia dopasowanie zbieżności punktu czerwonego, który wskazije położenie graweru z rzeczywistym miejscem wypalanym przez laser. Oryginalnie wiązka czerwona jest ustawiana z dokładnością <1mm. Lecz w razie potrzeby dodatkowe dopasowanie wiązki jest możliwe. Dopasowanie wiązki możliwe jest po wejściu u dołu ekranu w “parametry (F3)” Następnie w zakładkę “inne” → “wskaźnik czerwonego światła” Po…

Testy kolorów Em-Smart MOPA

W laserze Em-Smart MOPA możliwe jest ustawienie parametrów w taki sposób by uzyskać odpowiednie rozbarwienie materiału. Najlepszym materiałem do tego typu graweru jest aluminium, lecz na innych tworzywach również efekt może być podobny. Poniżej przedstawione zostały ustawienia przykładowych kolorów/rozbarwień znakowania.   UWAGA! Pamiętaj o wcześniejszym ustawieniu wysokości maszyny do elementu ułożonego na stole roboczym (zbieg…

Ustawienia ciemnego koloru grawerowania na Em-Smart MOPA

Ustawiając czarny kolor na Em-Smart Mopa należy zaimportować plik wektorowy (SVG) do oprogramowania EzCad. Ustawiamy nasz plik w wybranym przez nas miejscu na polu roboczym oprogramowania a następnie przechodzimy do ustawień wypełnienia. Po ustawieniu wypełnienia ustawiamy parametry znakowania.Następnie klikamy “Znakuj (F2)”. Pamiętaj o wcześniejszym ustawieniu wysokości maszyny do elementu ułożonego na stole roboczym (zbieg czerwonych…

Ez-Cad Lite: Wstępne ustawienie przystawki obrotowej

W celu wstępnego ustawienia obrotówki do maszyny Em-Smart Basic 1R oraz Basic 2R należy najpierw podłączyć urządzenie do maszyny, następnie kablem USB połączyć maszynę z komputerem i uruchomić maszynę oraz zainstalowany program EzCad Lite. Instrukcje instalacji znajdziesz tutaj Po włączeniu oprogramowania należy stworzyć tekst bądź zaczytać wybraną grafikę     Następnie przechodzimy do wypełnienia, w…

Ustawianie powtarzalności grawerowania

By ustawić cykliczność grawerów w programie należy zaznaczyć „Tryb ciągły” umieszczony u dołu programu przy kontrolce „Ready”. Teraz w momencie kliknięcia klawisza “Znakuj (F2)” po zakończeniu aktualnego znakowania pojawi się na ekranie komputera informacja, należy wtedy podmienić nasz obiekt na maszynie a następnie na komputerze kliknąć Enter na klawiaturze w celu wznowienia graweru na materiale.…

Nie można zmienić rodzaju grawerowania

By zmienić ustawienia wypełnienia należy najpierw zaznaczyć obiekt na polu roboczym, który chcemy edytować następnie wprowadzić zmiany w oknie “Wypełnienie” umieszczone z lewej strony ekranu. W wymienionym oknie możemy m.in dodać/usunąć dodawanie konturu, zmienić typ wypełnienia czy odległość między siatką wypełnienia. Po wprowadzonych zmianach należy kliknąć na przycisk “Nadpisz” mieszczący się pod polem do edycji…

W programie świeci się kontrolna “Ready”

W przypadku całkowitym braku ikonki prawdopodobnie program uruchomił się w trybie demo. Należy ponownie włączyć program po uprzednim włączeniu maszyny. Gdy kontrolka widnieje i świeci na czerwono należy sprawdzić czy poprawnie dodaliśmy plik z numerem seryjnym do maszyny. W kolejnym kroku proszę poruszać ramieniem maszyny za pomocą pokrętła umieszczonego na jej tyle. Jeśli problem nadal…