By zmienić ustawienia wypełnienia należy najpierw zaznaczyć obiekt na polu roboczym, który chcemy edytować następnie wprowadzić zmiany w oknie “Wypełnienie” umieszczone z lewej strony ekranu.

W wymienionym oknie możemy m.in dodać/usunąć dodawanie konturu, zmienić typ wypełnienia czy odległość między siatką wypełnienia. Po wprowadzonych zmianach należy kliknąć na przycisk “Nadpisz” mieszczący się pod polem do edycji wielkości.

W przypadku powrotu do wcześniejszych ustawień należy kliknąć przycisk wstecz mieszczący się pod paskiem menu bądź za pomocą kombinacji klawiatury Ctrl+Z