Program Ez-Cad umożliwia dopasowanie zbieżności punktu czerwonego, który wskazije położenie graweru z rzeczywistym miejscem wypalanym przez laser. Oryginalnie wiązka czerwona jest ustawiana z dokładnością <1mm. Lecz w razie potrzeby dodatkowe dopasowanie wiązki jest możliwe.

Dopasowanie wiązki możliwe jest po wejściu u dołu ekranu w “parametry (F3)”

Następnie w zakładkę “inne” → “wskaźnik czerwonego światła”

Po kliknięciu “Wskaźnik czerwonego światła” ukaże się okno w którym możemy dokonać dopasowania. Okno to pozwoli na zmianę pozycji wyświetlania czerwonej ramki w przesunięciu względem osi X oraz Y oraz pozwoli na skalowanie wyświetlanej ramki podglądy w wyżej wymienionych osiach.

Zmiana tych parametrów pozwoli na dopasowanie wskaźnika światła czerwonego z wiązką lasera według potrzeb.

W przypadku dalszych problemów proszę skontaktować się z dostawcą