W przypadku całkowitym braku ikonki prawdopodobnie program uruchomił się w trybie demo. Należy ponownie włączyć program po uprzednim włączeniu maszyny.
Gdy kontrolka widnieje i świeci na czerwono należy sprawdzić czy poprawnie dodaliśmy plik z numerem seryjnym do maszyny.
W kolejnym kroku proszę poruszać ramieniem maszyny za pomocą pokrętła umieszczonego na jej tyle. Jeśli problem nadal występuje należy zainstalować oprogramowanie ponownie.