By ustawić cykliczność grawerów w programie należy zaznaczyć „Tryb ciągły” umieszczony u dołu programu przy kontrolce „Ready”.

Teraz w momencie kliknięcia klawisza “Znakuj (F2)” po zakończeniu aktualnego znakowania pojawi się na ekranie komputera informacja, należy wtedy podmienić nasz obiekt na maszynie a następnie na komputerze kliknąć Enter na klawiaturze w celu wznowienia graweru na materiale. Po zakończeniu grawerowania na materiałach by wyjść z okna dodatkowego należy kliknąć “Esc” na klawiaturze oraz odznaczyć tryb ciągły.

Czynność trybu ciągłego będzie zapisywana w postaci ilości w rubryce “Część”.

W celu wyzerowania licznika należy kliknąć literkę “R” będącą obok rubryki.