W pierwszej kolejności przy włączonej maszynie należy poruszać pokrętem do ustawienia wysokości ramieniem w górę i w dół.

W przypadku występowania dalszego problemu należy sprawdzić połączenie maszyny z komputerem oraz czy plik z dedykowanym numerem jest poprawnie wgrany do programu.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie czy w programie EzCad świeci się kontrolka “Ready” w kolorze zielonym. Jeśli kontrolka świeci się na zielono można puścić dowolny grawer w celu weryfikacji działania maszyny.

Jeśli problem nadal występuje skontaktuj się z dostawcą