W celu stworzenia pola tekstowego należy kliknąć na ikonkę tekstu mieszczącą się w pasku narzędzi a następnie kliknąć na pole robocze.

Jako domyślny pojawi się napis “TEXT” jako kontur bez wypełnienia, w celu jego edycji należy kliknąć na niego a następnie przejść na zakładkę “Tekst” po lewej stronie ekranu.

W polach zakładki możemy wprowadzić swój tekst, zmienić jego wielkość oraz czcionkę.

Po dokonaniu zmian należy kliknąć “Nadpisz”

Dalsza edycja tekstu:

W celu dokonania wypełnienia tekstu należy zaznaczyć tekst i kliknąć na czerwoną literkę H znajdująca się u dołu wyboru czcionek.

By stworzyć tekst po okręgu należy kliknąć na niebieską literę F, a następnie w ukazanym oknie zaznaczyć “Tekst po okręgu” i nadać parametry takie jak średnica koła czy odbicie lustrzane.

Po dokonaniu zmian klikamy “Nadpisz” w celu ich zatwierdzenia.